S925 David Yurman Cross w/Chain

No

No

No

Very Good

$250

Summary
Article Name
S925 David Yurman Cross w/Chain