S925 David Yurman Cross Onyx Chain

No

No

No

Very Good

$300

Summary
Article Name
S925 David Yurman Cross Onyx Chain