David Yurman S925 Weave Chain

No

No

No

Very Good

$150

Summary
Article Name
David Yurman S925 Weave Chain