David Yurman S925 bangle

No

No

No

Very Good

$380

JNL002764
Summary
Article Name
David Yurman S925 bangle