14K White Gold1.50 Carat 1 VS2 GIA RING

No

No

No

Very Good

$9,000

1.50 Carat 1 VS2 GIA

Summary
Article Name
14K White Gold1.50 Carat 1 VS2 GIA RING